วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

💥✨เช้านี้ อบจ.ลำพูน เปิดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำพูนต้อนรับปีใหม่ 2566 (ปีกระต่ายทอง) ร่วมขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนชาวลำพูนอย่างสูงสุด

🔰วันนี้ (9 มกราคม 2566) นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ์ นายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำพูน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหาร พร้อมนำเสนอภารกิจงาน สรุปผลการทำงาน ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนราชการรับทราบข้อมูลภารกิจงานต่างๆ ขององค์กร

✨โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในสังกัดบูรณาการในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 💯
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นหลักสำคัญขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใในการดำเนินานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวขี้วัดที่ 10.1 เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ 31 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Poligy) กำหนดให้แสดงนโยบายว่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและคำนิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการรับผลประโยชน์อันจะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.