ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เลขที่ 125 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5359-7260
โทรสาร 0-5359-7260 ต่อ 108
e-mail: webmaster@lamphunpao.go.th

 82 total views,  1 views today