องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิในการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 (4 อำเภอ)

✨ส่งมอบความห่วงใย ❤️#เพื่อหละปูนหนึ่งเดียว อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่ ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิในการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 สนับสนุนงานสุขภาพชุมชนของ อสม. เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ส่งต่อความห่วงใย 4 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเเม่ทา จำนวน 71 เครื่อง/ อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 35 เครื่อง/อำเภอลี้ จำนวน 99 เครื่อง/ อำเภอบ้านโฮ่ง 62 เครื่อง🎉ตามนโยบาย ของนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน คณะผู้บริหาร พร้อมทีมสมาชิกสภา อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่มอบนโยบายร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน ✨โดยมีแนวทางการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มสตรี อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งหยุดยั้งกระบวนการแพร่ระบาด และช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งร่วมเป็น “ทีมอาสาโควิด 19” ระดับตำบล/ชุมชน โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การค้นหาในเชิงรุก และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ตลอดจนกรณีที่มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีการระบาดเเละที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.