อบจ.ลำพูน ผนึกกำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ในการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการทำรักษาความปลอดภัยของประชาชน

อบจ.ลำพูน ผนึกกำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ในการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการทำรักษาความปลอดภัยของประชาชน

                        วันนี้ (31 ม.ค. 66) นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน โดยมี พลตำรวจตรี บุญยวัต เกิดกล่ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามในสัญญาดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

                       บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทำขึ้นระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าสถานีตำรวจทุกหน่วย ประสานงานกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูน และการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนประสานการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

                       สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงให้คำแนะนำ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และอาสาสมัคร วัสดุ อุปกรณ์ ภายใต้ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

***************************
แหล่งข่าว : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.ลำพูน
ภาพ/ข่าว : ธีรพร บุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 149 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.