วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.ลำพูน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

                             วันนี้ (23 ม.ค. 66) นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลมะเขือแจ้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

                             นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. เป็นหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะในมิติด้านการป้องกันและบำบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การรักษาพยาบาลอย่างง่าย การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และการคุ้มครองผู้บริโภค อันจะช่วยส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น โดยภาพรวมทั้งหมด จังหวัดลำพูน มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จำนวน 1 แห่ง และ รพ.สต. จำนวน 72 แห่ง ในปีงบประมาณ 2566 มี รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมาอยู่ในสังกัด อบจ.ลำพูน แล้ว 11 แห่ง และในปีงบประมาณ 2567 จะมีการถ่ายโอนมาอยู่ในสังกัด อบจ.ลำพูน อีก 17 แห่ง และหลังจากที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. แล้ว มีเป้าหมายที่จะบริหาร คน เงิน ของ โดยมุ่งเน้น “การให้บริการต้องดีกว่าเดิม”

                            จากนั้นคณะเดินทางต่อไปยังบ้านกิ่วมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมทำกิจกรรม ทาสีบ้านผู้พิการ ซึ่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ทำการปรับสภาพบ้านให้มีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการ งบประมาณ 39,700 บาท พร้อมมอบบ้านหลังดังกล่าวให้แก่ นายประเวท ชัยพนัส อายุ 57 ปี

*********************************


แหล่งข่าว : กองสาธารณสุข อบจ.ลำพูน
ข่าว : ธีรพร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำพูน

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.