องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.อบจ. (แทนตำแหน่งว่าง)

‼️เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

‼️เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

✅มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
✅เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
✅เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
✅เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
✅มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
✅ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
✅มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด
✅กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

‼️หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

🚫สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
🚫สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
🚫เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
🚫ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
🚫ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
🚫การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.