ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าสันปิง หมู่ ๕ ต.บ้านเรือน เชื่อมบ้านร่องห้า หมู่ ๔ ต.ท่าตุ้ม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้

Read more

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกู่เส้า หมู่ที่ ๒ ต.เหมืองจี้ เชื่อมบ้านแป้น หมู่ ๖ ต.บ้านแป้น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่

Read more

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนลาดยาง (Over Lay)(ถนนถ่ายโอน) สายทางบ้านแม่สารบ้านตอง-บ้านล้อง(ท่าจักร) เชื่อมถนนสายทางท่าจักร

ประกาศผลการประกวดราค

Read more

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (Over Lay) ผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่ หมู่ ๘ ตำบลต้นธง เชื่อมบ้านป่ายาง หมู่ ๙ ตำบลริมปิง

ประกาศผลการประกวดราค

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (Over Lay) ผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไร่ป่าคา เชื่อม บ้านไร่ดงเหนือ

ประกาศประกวดราคาจ้าง

Read more