กองการเจ้าหน้าที่


ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ
นางสาวณปภัช อุตตมชัย
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นายจิรวัฒน์ ตันกุระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นางสาวสมจิตร สุติยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายไตรสิทธิ์  ติ๊บเตปิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวศรัญญา พรหมมาชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ข้าราชการ
นางสาวมาลัยวรรณ จันทร์ผง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นางสาวสมถวิล เสมบาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวขนิษฐา อิยะโมงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายวินัย และส่งเสริมคุณธรรม
ข้าราชการ
นายพิชัย จาอาบาล
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นายดิษย์พันญ์ พรหมจักร์
นิติกรชำนาญการ
นายศุภกิตติ์ อินนันชัย
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวถลัชนันท์ ลังกาพินธุ์
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวทิพวรรณ อินตา
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวมินตรา  เย็นแก้ว
ผู้ช่วยนิติกร

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *