กองคลัง


นางวลัยพร ศิริคง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงิน
ข้าราชการ
นางอุไรวรรณ ขันปัญญา
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางกนกวรรณ ทรงคุณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางภาวิณี อินทร์น้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนฤมล วงศ์วาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวกานต์รวี ขัดสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาววิมลมาศ เจติยานุกูล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายบัญชี
ข้าราชการ
นางปณิตา สิงหนาท
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางดวงพร  เขื่อนสอน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี  ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
ข้าราชการ
นางปทุมเกษร ปันเต
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและพัฒนารายได้
นางสาวสุทธิมาศ ใจลังกา
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวอริสา  ใจว่อง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
นายปรีชา เขื่อนควบ
พนักงานขับรถยนต์

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.