กองพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
ข้าราชการ
นายบรรทม คนขยัน
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
นายธนาพัทธ์ ยากุลี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสุพรรณี จุ่มจันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางปิยะนุช ปินตาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายคณาณัฏฐ์ กันธิชาวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวเรณุกา จาอาบาล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายศราวุธ อนุสามิ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวภัทร์ธีนันท์  ไชยวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวทิพย์วรี  จะนะดัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
ข้าราชการ
นางสาวธีราพร ริยะตา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดสำนักปลัดฯ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวสร้อยสุดา กันทาผาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวศิริพร พุทธโส
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ
นายจุลเจตน์ สุดประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *