ฝ่ายข้าราชการประจำ


นางนิชาดา สุริยะเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


นางศิริลักษณ์ เสนะสุทธิพันธุ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นางสุดสงวน จักร์คำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 


นายประสิทธิ์ แสงอินทร์์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์
ผอ.กองกิจการสภา อบจ.

นายสมชัย สุคัมภีร์
ผอ.กองแผนและงบประมาณ

นางวลัยพร ศิริคง
ผอ.กองคลัง

นายนรวัตม์ ต่อพิทักษ์พงษ์
ผอ.กองช่าง

นายสมพร เตซะอุ๊ด
ผอ.กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน


ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *