อบจ.ลำพูน ร่วมบูรณาการขุดลอกลำน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน เร่งฟื้นฟูแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี

วันนี้ นายอนุสรณ์ วง

Loading

Read more