สำเนาบันทึกตกลงเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนป่าแป๋ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 10 total

 10 total views,  10 views today

Read more

สำเนาบันทึกตกลงเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนป่าป๋วย สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 9 total v

 9 total views,  9 views today

Read more

สำเนาบันทึกตกลงเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 12 total

 12 total views,  12 views today

Read more

สำเนาบันทึกตกลงเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 9 total v

 9 total views,  9 views today

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประจำไตรมาสที่ ๑ ( ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๔)

 19 total

 19 total views,  9 views today

Read more