วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Loading

Read More
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำง

Loading

Read More
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

Loading

Read More