รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

 55 total

 55 total views

Read more

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

 326 total

 326 total views

Read more

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

 330 total

 330 total views

Read more