วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Loading

Read More
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Loading

Read More
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

Loading

Read More