วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน พร้อมเทเลอร์แบบลากจูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Loading

Read More
ข่าวประกวดราคาข่าวประกาศทั่วไป

ประมูลให้เช่าอาคารร้านกาแฟ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 4)

ใบเสนอราคา ร่างสัญญา

Loading

Read More