ประกาศ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินและเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ฯ (Part Time)

ประกาศ รับสมัครพยาบา

Read more

ประกาศผลการรับสมัครรับสมัครเพื่อค้ดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ตำแหน่งบริหารพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร และข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงกับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประกาศผลรับสมัครคัดเ

Read more