ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 3,522 tot

 3,522 total views,  49 views today

Read more

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

 1,033 tot

 1,033 total views

Read more