วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัสดุและทรัพย์สิน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม 2567

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Loading

Read More