กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่าง ๑๓ ก.ย. – ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

 3,895 tot

 3,895 total views,  321 views today

Read more

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Read more

ประกาศงดใช้สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลให้เป็นสนามที่มีมาตรฐาน รองรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

 437 total

 437 total views,  2 views today

Read more