วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเปิดสอบ อบจ.ลำพูน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำเเหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำเเหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเปิดสอบ อบจ.ลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

Loading

Read More