ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

 907 total

 907 total views,  423 views today

Read more

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 4,621 tot

 4,621 total views,  225 views today

Read more

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

 2,148 tot

 2,148 total views,  2 views today

Read more

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

 1,485 tot

 1,485 total views,  1 views today

Read more