ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

http://www.lamphunpa

 49 total views,  49 views today

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

http://www.lamphunpa

 44 total views,  44 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรฯ ภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค) เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรฯ หลักเกณฑ์เเละวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

http://www.lamphunpa

 439 total views,  50 views today

Read more

ประกาศเเก้ไขสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค) สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่งคนงานเเละตำเเหน่งภารโรง

 77 total

 77 total views,  19 views today

Read more

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 60 total

 60 total views,  9 views today

Read more