ประชาสัมพันธ์ขยายกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (จากเดิมเพิ่มอีก ๓ กลุ่ม)

 2,507 tot

 2,507 total views,  61 views today

Read more

การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๕๓-๐๙๐๑๐๓

 1,972 tot

 1,972 total views,  3 views today

Read more

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 5,783 tot

 5,783 total views,  28 views today

Read more

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 5,160 tot

 5,160 total views,  2 views today

Read more