ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ให้ได้รับความช่วยเหลือนักเรียน และการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 263 total

 263 total views,  263 views today

Read more

กองช่างให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑๐ พ.ค. – ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

 2,816 tot

 2,816 total views,  254 views today

Read more

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 1,951 tot

 1,951 total views,  270 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 5,700 tot

 5,700 total views,  3 views today

Read more