เชิญร่วมชม ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน

เชิญร่วมชม ร่วมเชียร

 845 total views,  473 views today

Read more

กองคลัง ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 369 total

 369 total views,  5 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

 1,282 tot

 1,282 total views,  280 views today

Read more

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการในวันทำการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2565 และ ฝ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2565

 152 total

 152 total views,  3 views today

Read more

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 2,690 tot

 2,690 total views,  7 views today

Read more