กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่าง ๑๓ ก.ย. – ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

 3,938 tot

 3,938 total views,  364 views today

Read more

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Read more

ประกาศงดใช้สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลให้เป็นสนามที่มีมาตรฐาน รองรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

 437 total

 437 total views,  2 views today

Read more

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เเบบฟอร์มเอกสารประกอ

 1,836 total views,  8 views today

Read more