ประกาศ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ (Part Time) ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 61 total

 61 total views,  3 views today

Read more

ประกาศ รับสมัครวุฒิการแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 49 total

 49 total views,  1 views today

Read more

สำนักปลัดฯ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563

 36 total

 36 total views,  2 views today

Read more