ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 1,664 tot

 1,664 total views,  333 views today

Read more

ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 245 total

 245 total views,  1 views today

Read more

ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำเเหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 10,564 to

 10,564 total views,  171 views today

Read more