ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และอาคารร้านกาแฟสถาบันผ้ามือหริภุญชัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เอกสารประมูลให้เช่าอ

Read more