ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

 226 total views,  1 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

 175 total views,  1 views today

Read more

ประกาศ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ (Part Time) ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 157 total

 157 total views

Read more

ประกาศ รับสมัครวุฒิการแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 118 total

 118 total views,  2 views today

Read more

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

 181 total

 181 total views

Read more