วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

Loading

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

Loading

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประจำปี 2565

Loading

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประจำปี 2564

Loading

Read More