วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค 66 – มี.ค.67)

แสดงความก้าวหน้าการจ

Loading

Read More
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 

แสดงรายการการจัดซื้อ

Loading

Read More
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๗ โครงการ

Loading

Read More