วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนายุทธศาสตร์และการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Loading

Read More