สำเนาใบสั่งซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)

 2 total v

 2 total views,  2 views today

Read more

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางในเขตพื้นที่ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ต่อเนื่อง (ระยะที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564

 3 total v

 3 total views,  3 views today

Read more

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น รอบพระธาตุศรีเวียงชัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 มกราคม 2564

 4 total v

 4 total views,  4 views today

Read more

สำเนาบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำงวดวันที่ 1 – 15 มกราคม 2564

 3 total v

 3 total views,  3 views today

Read more