สำเนาใบสั่งจ้าง จัดทำขบวนแห่น้ำทิพย์พระบาทห้วยต้ม ตามโครงการส่งแสริมประเพณีตักน้ำทิพย์ในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more