รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

 7 total v

 7 total views

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

 88 total

 88 total views

Read more

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 6 เดือน

 92 total

 92 total views

Read more