บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

 36 total

 36 total views

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 6 เดือน

 57 total

 57 total views

Read more

ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 147 total

 147 total views

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

 146 total

 146 total views

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 6 เดือน

 303 total

 303 total views,  1 views today

Read more