รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

 84 total

 84 total views

Read more

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

 151 total

 151 total views

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 6 เดือน

 199 total

 199 total views

Read more

ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 286 total

 286 total views,  1 views today

Read more