รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

 49 total

 49 total views

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

 127 total

 127 total views

Read more

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 6 เดือน

 127 total

 127 total views

Read more