วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ 12 เดือน

Loading

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แผนปฏิบัติการป้องกัน

Loading

Read More