ประกาศแผนอัตรากำลังสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประกาศแผนอัตรากำลังส

 46 total views,  1 views today

Read more

แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 108 total

 108 total views

Read more