องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สรุปผลสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 5 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

องค์การบริหารส่วนจัง

Loading

Read more

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองลำพูน

Loading

Read more

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำพูน

Loading

Read more