วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เลือกตั้ง ส.อบจ. (แทนตำแหน่งว่าง)

ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.อบจ. (แทนตำแหน่งว่าง)

การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

📣การประกาศผลการเลือก

Loading

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.อบจ. (แทนตำแหน่งว่าง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สรุปผลสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 5 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

องค์การบริหารส่วนจัง

Loading

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.อบจ. (แทนตำแหน่งว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองลำพูน

Loading

Read More