วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเปิดสอบ อบจ.ลำพูน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (3 ตำแหน่ง 7 อัตรา)

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเปิดสอบ อบจ.ลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร (5 ตำแหน่ง 8 อัตรา)

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 26 กันยายน 2566

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน หัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” ช่วงฤดูฝน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Loading

Read More