สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เลขที่ 125 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5359-7260
โทรสาร 0-5359-7260 ต่อ 108
e-mail: webmaster@lamphunpao.go.th

e-mail: LPAO@lamphunpao.go.th

แผนที่ตั้งสำนักงาน

 6,752 total views,  13 views today