กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 


นายสมพร เตชะอุ๊ด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารการศึกษา
ข้าราชการ
นางสุวิมล กันทะสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายวรเชษฐ์ วรรณหลวง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

นางสาวมนทิรา  ลือยศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาววิภัชชา ดาราแจ้ง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางธนาภรณ์ ทาทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายกิตติ ดิสภาณุวัฒ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
นายตรีทิพย์นิภา  ตาปัญญา
คนงาน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้าราชการ
นางสาววลินทิพย์ สุเทพ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
นางพัชรา พรมนา
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
 

สิบโทธิปไตย  พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางรัศมี มูลสม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายมงคล จุ่มจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ ไชยกันทา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 นางสาวพรรษพร  เนตรศักดิ์เกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญญาลักษณ์  อุ่นใจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกิ่งกาญจน์  ใจยะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศรีพรรณ สียะกาศ
คนงาน
นายประพันธ์ ชมภูวิราช
คนงาน
นายธวัช  อุปละ
คนงาน
ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจการพิเศษ
ข้าราชการ
 

นางสาวสุจิรา  คำป๊ก
นักวิชาสันทนาการปฏิบัติการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวศิริวิไล ใจบาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐรัชต์ เสียงใส
ผู้ช่วยสันทนาการ
พนักงานจ้าง (ภารกิจถ่ายโอนสนามกีฬา)
นายองอาจ กองบุญ
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
นายกาน อุ่นเรือน
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายกำพล จันทร์โพธิ์
คนงาน
นางยอแสง มาทอง
คนงาน
                             นางสาวบงกช บรรณสัก
        คนงาน

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.