กองพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
ข้าราชการ
นางสาวอัจฉรี  เกิดศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
นางสุพรรณี จุ่มจันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอุทุมพร มโนคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอรรจนา  แปงแก้ว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงวันเพ็ญ พานแก้ว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวโชติกา  พันธุ์เศษ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเรณุกา จาอาบาล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวภัทร์ธีนันท์  ไชยวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางศิริรัตน์  ฮินซ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
——————–นางสาวทัชชกร  จันทร์ต่าย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวภัทราวรรณ  จินะการณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวทิพย์วรี  จะนะดัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
ข้าราชการ
นางปณิตา สิงหนาท
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวสร้อยสุดา กันทาผาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี  ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายสุทธิพงษ์  พรมเสน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
——————–นายสุรเชษฐ์  ผิวสลิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 2,869 total views,  3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.