กองพัสดุและทรัพย์สิน

 

 


นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
ข้าราชการ
นายบรรทม คนขยัน
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
นางสุพรรณี จุ่มจันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางปิยะนุช ปินตาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
————–นางสาวอัจฉรี  เกิดศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงวันเพ็ญ พานแก้ว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายคณาณัฏฐ์ กันธิชาวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 นางสาวเรณุกา จาอาบาล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวภัทร์ธีนันท์  ไชยวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
  นางสาววริยาภรณ์ สุวรรณวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวทิพย์วรี  จะนะดัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
ข้าราชการ
นางสาวธีราพร ริยะตา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดสำนักปลัดฯ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวสร้อยสุดา กันทาผาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวเรืองศิริ คำสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 นางสาวอุทุมพร มโนคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ลูกจ้างประจำ
นายจุลเจตน์ สุดประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้าง (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
นางสาวภัทรพิลาส กาญจนกุญดิษฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.