กองพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
ข้าราชการ
นางปทุมเกษร ปันเต
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
นางสุพรรณี จุ่มจันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
————–นางสาวอัจฉรี  เกิดศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร มโนคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงวันเพ็ญ พานแก้ว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

————–นางสาวอรรจนา  แปงแก้ว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

————–นางสาวโชติกา  พันธุ์เศษ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาววริยาภรณ์ สุวรรณวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวเรณุกา จาอาบาล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวทิพย์วรี  จะนะดัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
————–นางสาวทัชชกร  จันทร์ต่าย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
ข้าราชการ
นางปณิตา สิงหนาท
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวสร้อยสุดา กันทาผาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวเรืองศิริ คำสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี  ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
นายจุลเจตน์ สุดประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวภัทร์ธีนันท์  ไชยวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
นางสาวภัทรพิลาส กาญจนกุญดิษฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.