กองพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. 053-597-260 ต่อ 213

ฝ่ายจัดหาพัสดุ
ข้าราชการ
นางสาวอัจฉรี  เกิดศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร. 053-597-260 ต่อ 228

นางสุพรรณี จุ่มจันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอุทุมพร มโนคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวโชติกา  พันธุ์เศษ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงวันเพ็ญ พานแก้ว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเรณุกา จาอาบาล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวภัทร์ธีนันท์  ไชยวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวภัทราวรรณ  จินะการณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางศิริรัตน์  ฮินซ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
——————–นางสาวทัชชกร  จันทร์ต่าย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
ข้าราชการ
นางปณิตา สิงหนาท
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. 053-597-260 ต่อ 229

นางสาวสร้อยสุดา กันทาผาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี  ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
——————–นางสาวกมลธนัสร์  ศรีสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวทิพย์วรี  จะนะดัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุทธิพงษ์  พรมเสน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
——————–นายสุรเชษฐ์  ผิวสลิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 4,313 total views,  2 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.