กองพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 053-597-260 ต่อ 213
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
ข้าราชการ
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร. 053-597-260 ต่อ 228

นางสุพรรณี จุ่มจันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร มโนคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวโชติกา  พันธุ์เศษ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางพูนทิพย์  เกิดกล่ำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเรณุกา จาอาบาล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวภัทร์ธีนันท์  ไชยวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวทัชชกร  จันทร์ต่าย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวภัทราวรรณ  จินะการณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางศิริรัตน์  ฮินซ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
ข้าราชการ
นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. 053-597260 ต่อ 214

นางสาวสร้อยสุดา กันทาผาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวกมลธนัสร์  ศรีสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี  ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวทิพย์วรี  จะนะดัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนกฤษ  แสนเชียงเนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 7,586 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.