กองสาธารณสุข


นายเสริมชัย  ลี้เขียววงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทร. 053-597-260 ต่อ 211

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ข้าราชการ
นางศรีพรรณ์ หินสวน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เบอร์โทร. 053-597-260 ต่อ 114

นางวริดา  ต๊ะวงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ข้าราชการ
นายสุเมธ วงศสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

—————–นายถิรวิทย์  อินสุวรรณ
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
ข้าราชการ
นางสาวชญานิน  หาญประโคน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์

นางสาววนัฏธนันท์  ยาวิชัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
—————–นางสาวณัฐริกา  ประสงค์ทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
—————–นางสาวชมภูนุช  ต๊ะชมภู
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สิบโทอาทิตย์  ต๊ะวงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
——————–นางสาวตวงเพชร  ถาน้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.