กองสาธารณสุข


นางณัชชา  สิทธิไพศาล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทร. 053-597-260 ต่อ 211

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
ข้าราชการ  
นางวริดา  ต๊ะวงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

 

นางสาวศิริพร  แก้วกำเนิด

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

 

 

นางสาวปณิตา  มะทะธง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวจันทรัตน์  ชนมงคล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

นางสาวอภิสรา  คำบุญมา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

 

 

นางสาววราภรณ์  โอบอ้อม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
ข้าราชการ  

นายสุเมธ วงศสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเบอร์โทร. 053-597-260 ต่อ 114

 

นายอามีน  กิมเหลือง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นายถิรวิทย์  อินสุวรรณ
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์  
ข้าราชการ  

นางสาวชญานิน  หาญประโคน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์

 

นางสาววนัฏธนันท์  ยาวิชัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวชมภูนุช  ต๊ะชมภู
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  
นางสาวตวงเพชร  ถาน้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 

 

 

นางสาวกิ่งกาญจน์  ดวงกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 

 

 

นางสาวศุภลักษณ์  สกุลสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 

 

 

นางสาวรัตนาภรณ์  แสงกาศ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 

นางสาวณัฐพัชร์  ต๊ะวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 

 

 

นายชินดนัย  ใจทะมาตร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

นางสาวธัญพร  หนานตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.