กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

นางณัชชา  สิทธิไพศาล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 053-597-260 ต่อ 206

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ข้าราชการ  
นายพิเดช จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

 

โทร. 053-584-452 ต่อ 10

นางกันต์ตวงพร ธนาแก้วนันท์ชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุรางค์พร  ไชยวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายมงคลชัย ภิรมย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวนงคราญ  จันทร์ต๊ะพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวดลนภัส  ใจเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
นางสาวธนัชชา  กาสุริยะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสกาวรัตน์  เขียวกาศ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายงบประมาณ
ข้าราชการ  

นายสัญญา พิพัฒน์บรรณกิจ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

โทร. 053-597-260 ต่อ 207

นางสาวรุ่งนภา บุญเล่อร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางภุมรินทร์  มาตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางชฎาพร เมืองนาง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
   
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ข้าราชการ  

นางสาวเกตุมณี เทพคำ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร. 053-597260 ต่อ 207

นายอภิวัฒน์ คำมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สิบเอกภานุพันธ์ ปันแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

นายเอกสิทธิ์ นุผาเลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
ข้าราชการ  

นางสาวจรรยา สลีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

โทร. 053-597-260 ต่อ 207

 

นางสาวทิฆัมพร มานะรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 

นางธีรพร  บุญเรือง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

นายธวัชชัย  ต้นโพธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
นายสุชีพ พัวพรสวรรค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวอรนุช สิทธิยะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสรศักดิ์ สารกาศ
คนงาน

 14,361 total views,  11 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.