ด้านการเกษตร

2) ด้านการเกษตร  มีเป้าหมายหลักเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนลำพูน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  ซึ่งจะดำเนินการ ดังนี้

–  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ

–  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ  มุ่งเน้นแหล่งน้ำสำหรับใช้เพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

–  ก่อสร้างถนน  มุ่งเน้นการก่อสร้างถนนให้เข้าถึงพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

–  จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรในจังหวัดลำพูน

–  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.