ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาววราศิณี สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทร. 053-597-260 ต่อ 211
 
นางสาววราศิณี สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทร. 053-597-260 ต่อ 218
(- ว่าง -)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทร. 053-597-260 ต่อ 217
น.ส.ณปภัช   อุตตมชัย
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
โทร. 053-597-260 ต่อ 406
ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี
เลขานุการสภา อบจ.
โทร. 053-597-260 ต่อ 209
นางณัชชา  สิทธิไพศาล
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 053-597-260 ต่อ 206
นางวลัยพร ศิริคง
ผอ.กองคลัง
โทร. 053-597-260 ต่อ 220
นายพิทักษ์  อ่อนน้อม
ผอ.กองช่าง
โทร. 053-597-260 ต่อ 101
นางสุวิมล  กันทะสี
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
โทร. 053-597-260 ต่อ 501

น.ส.เอี่ยมศิริ  สุริยะ
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 053-597-260 ต่อ 213

นายพิชัย จาอาบาล
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
รักษาราชการแทน
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 053-597-260 ต่อ 110


นางณัชชา  สิทธิไพศาล
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 053-597-260 ต่อ 211

 17,023 total views,  15 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.