ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาววราศิณี สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทร. 053-597-260 ต่อ 211
 
นางสาววราศิณี สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทร. 053-597-260 ต่อ 218
(- ว่าง -)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทร. 053-597-260 ต่อ 217
 
น.ส.ณปภัช   อุตตมชัย
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
โทร. 053-597-260 ต่อ 406
 
ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี
เลขานุการสภา อบจ.
โทร. 053-597-260 ต่อ 209
 
นางณัชชา  สิทธิไพศาล
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 053-597-260 ต่อ 206
 
นางวลัยพร ศิริคง
ผอ.กองคลัง
โทร. 053-597-260 ต่อ 220
นายสุพรรณ  จุ่มจันทร์
ผอ.กองช่าง
โทร. 053-597-260 ต่อ 101
นางสุวิมล  กันทะสี
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
โทร. 053-597-260 ต่อ 501

น.ส.เอี่ยมศิริ  สุริยะ
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 053-597-260 ต่อ 213

นายพิชัย จาอาบาล
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 053-597-260 ต่อ 110


นางวิชนันท์ จุลบุตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 053-597-260 ต่อ 211

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.