วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายนิวัติ  เพียรพนัสสัก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นายสุรสิทธิ์  วงศ์การณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คนที่ 1

นายศราวุฒิ  ณ ลำพูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คนที่ 2

ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading