การขายทอดตลาดอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า   (2016-12-01) อ่าน (4) ครั้ง
การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สำนักงานขนส่งจั...   (2016-11-23) อ่าน (2) ครั้ง
กองแผนและงบประมาณ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ...   (2016-10-26) อ่าน (12) ครั้ง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต...   (2016-09-30) อ่าน (11) ครั้ง
กองกิจการสภา อบจ.ลำพูน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วั...   (2016-09-22) อ่าน (9) ครั้ง
การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สำนักงานขนส่งจั...   (2016-09-22) อ่าน (8) ครั้ง
ประมูลเช่าอาคารศูนย์ OTOP ดอยติ (ฝั่งอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย) ต.ป่าสัก อ.เมือง จ...   (2016-09-16) อ่าน (34) ครั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน (รุ่นที่ 5)   (2016-09-12) อ่าน (79) ครั้ง
กองช่างให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ 10-19 กันยายน 2559 ณ กองช่าง อบจ.ลำพูน   (2016-09-09) อ่าน (12) ครั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำพูน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ตั้ง...   (2016-09-05) อ่าน (4) ครั้ง[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164]