วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แผน

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากำลัง

ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More