ตอบกลับไปยัง: ลงทะเบียน moderna 5 กลุ่ม สภากาชาด

หน้าหลัก ฟอรั่ม กระดานถามตอบ (Q&A) ลงทะเบียน moderna 5 กลุ่ม สภากาชาด ตอบกลับไปยัง: ลงทะเบียน moderna 5 กลุ่ม สภากาชาด

#18732
นางสาวจารุณี ดวงเกิด
ผู้เยี่ยมชม

เป็นบุคลการทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน และยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน