วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:

ฝ่ายข้าราชการการเมือง


นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

053-597-260 ต่อ 306


 นายวิชัย บุญอุดมพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
053-597-260 ต่อ 321
 

นายวิทยา สะคำปัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
053-597-260 ต่อ 313

นายชัยภัทร สะคำปัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นายแสวงชัย ยศกาศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นายนรินทร์ คำสาร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นายกัลป์ สะคำปัน
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนLoading