วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตอบกลับไปยัง: ลงทะเบียน moderna 5 กลุ่ม สภากาชาด

หน้าหลัก ฟอรั่ม กระดานถามตอบ (Q&A) ลงทะเบียน moderna 5 กลุ่ม สภากาชาด ตอบกลับไปยัง: ลงทะเบียน moderna 5 กลุ่ม สภากาชาด

#21495

เรียน คุณพิมลมาศ ใจธรรม

สำหรับผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน และถึงคิวฉีด จะได้รับแจ้งผ่านทาง SMS หรือ โทรศัพท์ นัดหมายวันเวลา จากเจ้าหน้าที่ อสม. / เจ้าหน้าที่ของ รพ. อำเภอ ตามทะเบียนบ้านของผู้ได้รับการจัดสรรคะ