วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Author: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๗ ส.ค. – ๖ ก.ย. ๒๕๖๖

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุความพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาซื้อขายรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Loading

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๖๖ รวม ๕ บทความ

Loading

Read More