วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.ลำพูน ร่วมกับ อำเภอเเม่ทา เทศบาลตำบลทาปลาดุก พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายแกนดิน ซีเมนต์ (ปลูกหญ้าแฝก) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ กรกฎาคม

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัสดุและทรัพย์สิน ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม 2567

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Loading

Read More
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก และ TO BE NUMBER ONE”ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก และ TO BE NUMBER ONE” ประจำปีงบประมาณ 2567

🎉💊✨อบจ.ลำพูน เชิญร่ว

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Loading

Read More