วันเสาร์, กันยายน 30, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเปิดสอบ อบจ.ลำพูน

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเปิดสอบ อบจ.ลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาอิเล็กทรอนิกส์

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจนและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Loading

Read More