วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

การบริหารเงินงบประมาณรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

Loading

Read More
การบริหารเงินงบประมาณรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

Loading

Read More