อบจ.ลำพูน จับมือ 2 อปท.ร่วมกับ ทต.ป่าสัก ทต.ศรีบัวบาน ดำเนินการสำรวจเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง เเละฝายชะลอน้ำตื้นเขิน

              เดินตา

 134 total views,  49 views today

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่าง จังหวัดลำพูน กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒9 มีนาคม ๒๕๖

 180 total views,  9 views today

Read more

อบจ.ลำพูน ส่งทีมเจ้าหน้าที่สนับสนุนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

  7 พฤษภาคม 256

 16 total views,  3 views today

Read more

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564

  เช้านี้ 6 พ.ค

 21 total views,  3 views today

Read more