แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ

 2 total v

 2 total views,  2 views today

Read more

โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ “เพื่อหละปูนบ้านเฮา” ผลิตรายการในห้องส่งออกอากาศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลงาน ภารกิจ และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 2 total v

 2 total views,  2 views today

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 3 total v

 3 total views,  3 views today

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง เชื่ือมบ้านร้องเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 5 total v

 5 total views,  2 views today

Read more