สำเนาใบสั่งจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563

 4 total v

 4 total views,  4 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ – เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478/49/133 และ รหัสครุภัณฑ์ 478/50/220

 7 total v

 7 total views,  3 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ – เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420/51/0120 จำนวน 1 รายการ

 5 total v

 5 total views,  3 views today

Read more