เชิญร่วมชม ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน

เชิญร่วมชม ร่วมเชียร

 847 total views,  475 views today

Read more

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการในวันทำการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2565 และ ฝ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2565

 152 total

 152 total views,  3 views today

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครอง

 576 total views

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย 1 บ้านสันมะกรูด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแป้น (ทต.ท่าเชียงทอง) เชื่อมบ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแป้น (ทต.บ้านแป้น) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 170 total

 170 total views,  5 views today

Read more

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

 218 total

 218 total views

Read more