วันอังคาร, กันยายน 26, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Author: ทิฆัมพร มานะรักษ์

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องจักรกล ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำของจังหวัดลำพูน แม่ปิงระยะที่ 2 ตั้งแต่บริเวณฝายหนองสลีก – สะพานมหาดไทย 100 ปี

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องจักรกล ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำของจังหวัดลำพูน แม่ปิงระยะที่ 2 ตั้งแต่บริเวณฝายหนองสลีก – สะพานมหาดไทย 100 ปี

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบสั่งจ้าง งานจ้างซ่อมแซมระบบสายและสัญญาณโทรศัพท์ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน

Loading

Read More