วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ขอร้องเรียน ร้องทุกข์

ขอร้องเรียน ร้องทุกข์

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Loading

Read More
ขอร้องเรียน ร้องทุกข์

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในระยะ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Loading

Read More