วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภายนอก ร่วมประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของอบจ.ลำพูน

คลิกที่นี่เพื่อร่วมประเมิน https://itas.nacc.go.th/go/eit/95ymnn
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 นี้

📢📢 ทุกการประเมินจากท่าน….จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่

#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือใคร ????
……….
🤝🤝🤝 ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคลภายนอก นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มารับบริการหรือมาติดต่องานราชการต่าง ๆ กับ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หรือ#โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาทิ
– ผู้มาเสียภาษีน้ำมัน โรงแรม หรือยาสูบ
– ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
– ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน
– ผู้สมัครสอบ
– ผู้สมัครเรียน ฯลฯ
ในช่วงการขอรับบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอเชิญท่านหรือตัวแทนหน่วยงานบริษัท หน่วยงานของรัฐ
#ร่วมตอบแบบประเมินประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561

✍️✍️ ข้อมูลในการตอบครั้งนี้ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านและการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตรวจสอบรายบุคคลแต่อย่างใด

ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้ #EIT#การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ #ประจำปี2561

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.