ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (Over Lay) ผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแม่สะป้วด หมู่ 2 เทศบาลตำบลทาสบชัย เชื่อมบ้านสารภี หมู่ 7 เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บน-3693 ลำพูน จำนวน 28 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทุ่งเป็ด เชื่อมบ้านใหม่จริญญา เส้นทางเชื่อมจากพื้นที่เทศบาลทุ่งหัวช้างไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสันกำแพง หมู่ 5 ตำบลมะกอก เชื่อมบ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more