วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่ป่าฝาง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการกำจัดดอกบัว ผักตบชวาและวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองสมณะ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและบันทึกตกลงซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในสำนักช่างและสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More