วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Author: สุพัตรา สายเทพ

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 91 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
ข่าวประกาศทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจนและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการประสานและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Loading

Read More