วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Author: สุพัตรา สายเทพ

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือจัดนิทรรศการ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบสั่งจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ – เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐/๖๑/๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาซื้อขายโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง บนถนนสายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๗ – บ้านสันมะนะ (ถนนถ่ายโอนฯ) บริเวณบ้านสันป่าเหียง – สันมะนะ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

Loading

Read More