วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Loading

Read More
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Loading

Read More
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Loading

Read More